Het vertrouwde uitzicht blijft!

Goed nieuws voor de buurtbewoners van de Sint Annahof. De gemeente Tilburg heeft bij de verkoop van de brandweerkazerne heel goed rekening gehouden met de wensen van de buurt. Deze wensen van de buurt zijn aan de gemeente kenbaar gemaakt middels een, deur aan deur, grootschalig uitgevoerd buurtonderzoek in 2013 (link). Hierin sprak meer dan 82% zijn voorkeur uit voor behoud van de kazerne. Dit gaat dan ook  gebeuren!

Plan verbouwing/renovatie oude brandweerkazerne

Het ultieme plan, waar we naartoe gaan werken, is ‘wonen en werken’ in de huidige gebouwen (link) (presentatie vogelvlucht op YouTube), het behouden van groen en de parkeerplaatsen en met een minimaal aantal van 11 tot 15 gebruikers/bewoners met in achtneming van rust en privacy voor de omwonenden.

We delen het plan op in 2 fases:

Fase 1: Werken in de Sint-Annahof

Fase 2: Wonen en werken in de Sint-Annahof

 

Toelichting Fase 1: Werken in de Sint-Annahof

Allereerst gaan we de gebouwen veilig maken voor omwonenden en voor de toekomstige gebruikers. Dit houdt in dat we, naast de bestaande asbestonderzoeken, eerst extra vervolgonderzoeken naar asbest gaan laten uitvoeren. Vervolgens gaan we het asbest laten opruimen, geschatte kosten hiervan zijn € 30.000. Daarnaast gaan we de onveiligheid uit de onderzoeken aanpakken, wat o.a. inhoudt dat we de slangentoren gaan renoveren.

In deze eerste fase gaan we de gebouwen eenvoudig opknappen om ze weer geschikt te maken om weer in te werken. Tevens gaan we een bestemmingsplanwijziging aanvragen naar wonen en werken.

Invulling bedrijfsmatig met behoud van het huidige bestemmingsplan:

-          Innospares gebruikt zelf 700 à 800 m². Invulling bedrijvigheid: ruimtes voor opslag en verkoop van gebruikte goederen in bijna al zijn soorten met verkoop via internet.

-          Daarnaast verhuur gelijkvloerse ruimtes aan kleine webshophouders, zzp-ers, kunstenaars en het verhuren van opslagruimte. Enkel open op afspraak  en parkeren op eigen terrein.

-          De bovenverdieping is vanwege de zeer slechte staat niet te verhuren zonder ingrijpende renovaties. Deze grote renovatie start na het verkrijgen van een woonbestemming.

Tijdsplan:

-         06-2015: sleuteloverdracht

-         07-2015: starten, handhaven hekken voor de veiligheid, verhuren garageboxen en parkeerplekken

-         07 tot 11-2015: onveiligheid wegnemen: alle punten uit het veiligheidsrapport aanpakken (een renovatietraject aan de toren, de overkapping van een aanbouw afbreken, type B onderzoek en asbestsanering) en verhuur klaar maken van benedenverdiepingen

-         11-2015 tot 04-2018 of 09-2018: verhuur benedenruimtes

-         03-2018 tot 03-2020: grote renovatie gebouwen voor bedrijfsbestemming na niet verkrijgen woonbestemming

-         09-2019: verhuur ruimtes op basis van de huidige bestemming werken

 

Toelichting Fase 2 Wonen en werken in de Sint-Annahof

Wanneer de bestemmingsplanwijziging is goedgekeurd, gaan we de gebouwen grondig verbouwen om ze geschikt te maken voor wonen en werken.

Invulling ‘Wonen en werken’ na wijziging van het bestemmingsplan:

Wij hebben de gebouwen opgedeeld in A tot en met E.

-          In gebouw A gaan we 8 woningen maken, met tuin en een eigen parkeerplaats. Deze hebben uitzicht op het her te ontwikkelen achterterrein. Zijnde A1 tot en met A8.

           Dit gebouw pakken we na goedkeuring woonbestemming als eerste aan. Hopelijk kunnen we hier in september 2018 mee starten.

-          Gebouw B blijft een bedrijfsmatig pand dat wordt opgedeeld in 3 units die reeds zijn verhuurd.

-          Gebouw C blijft een bedrijfsmatig pand dat wordt opgedeeld in 2 units, die reeds zijn verhuurd.

-          In gebouw D komen op de bovenverdieping 2 woningen, met tuin en een eigen parkeerplaats. Zijnde D1 en D2. De benedenverdieping wordt een opslagruimte voor de nieuwe bewoners.

-          Gebouw E krijgt aan de kant van de Capucijnenstraat 2 woningen, één boven en één beneden. De rest van dit gebouw blijft bedrijfsmatig met nu al 4 vaste huurders.

Hierdoor ontstaat een leuke levendige mix van wonen en werken in dit gebied. Wij blijven zelf ook actief vanuit dit gebouw en houden zodoende ook voortdurend de vinger aan de pols.

Tijdsplan:

-          Verdergaan met de punten van Fase 1 die nog niet uitgevoerd zijn.

-          08-2018 tot 08-2020: Renoveren verbouwen woon/werkbestemming. Om overlast voor buurtbewoners te beperken worden de gebouwen in verschillende fases aangepakt.

-          08-2019: verhuur ruimtes op basis van bestemming wonen en werken

 

Sociaal – maatschappelijke voordelen van onze aanpak:

-          Behouden markante industriële gebouwen voor de toekomst.

-          Beperken van het aantal gebruikers (11 tot 15).

-          Buurtbewoners krijgen een voorkeurspositie bij verhuur van ruimtes.

-          Creëren van optimale harmonie van het complete terrein: aansluiting voorterrein op achterterrein.

-          Creëren van onderdoorgang in gebouw A met rode deuren voor ontsluiting naar achterterrein.

-          Zoveel mogelijk bomen behouden en meer groen aanbrengen.

-          Omwille van de parkeerdruk in deze buurt worden er 20 parkeerplekken voorzien voor omwonenden.

-          Zonnepanelen op alle daken voor zowel eigen gebruik als voor doorlevering naar buurtbewoners.

-          Inspelen op vraag naar betaalbare huurwoningen met tuin en parkeren van tussen € 800 en € 900.

-          Privacy is een belangrijk goed. Privacy bij de oude kazerne wordt door innospares gewaarborgd door de beoogde verbouwing hiervan. De acht 3-kamerwoningen (fase 2) die uitkijken op het achterterrein raken niet aan de privacy van de omwonenden.

-          Meer levendigheid en sociale controle, maar niet teveel, voor het totale gebied.